Nội dung không được để trống
Nội dung không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Nội dung không được để trống
Nội dung không được để trống
Nội dung không được để trống

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.850.214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng: 0256.385.0214, 0919.161.664 Hà Trọng Dưỡng - Chánh văn phòng
Đường dây nóng thông báo sự cố An toàn thông tin: 0932.035.016 Nguyễn Minh Tiến