Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Thứ năm - 20/02/2020 13:58
Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Quang cảnh hội nghị Tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018  Ảnh Mai Lâm  baobinhdinh com vn
Quang cảnh hội nghị Tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Ảnh Mai Lâm baobinhdinh com vn

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2019, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ  tổ chức hướng dẫn, triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Trước ngày 15/12/2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá và chấm điểm Chỉ số CCHC. Sau đó, Sở Nội vụ sẽ tiến hành điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC trong tháng 01/2019. Việc tổng hợp kết quả điểm thẩm định, kết quả điều tra xã hội học và công bố Chỉ số CCHC năm 2019 sẽ được thực hiện trong tháng 3/2020.

 

UBND tỉnh yêu cầu việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo tuân thủ đúng mục đích, nội dung, yêu cầu về công tác CCHC; kết quả Chỉ số CCHC phản ánh đúng thực chất, khách quan về kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đối với kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định. Việc xác định Chỉ số CCHC phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá trực tiếp thông qua tài liệu kiểm chứng do các cơ quan, đơn vị cung cấp và đánh giá gián tiếp thông qua kết quả điều tra xã hội học.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai công tác điều tra xã hội học; tổng hợp kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC của tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định. Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2019.

 

Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực của công tác CCHC đã được UBND tỉnh phân công phụ trách để làm cơ sở chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần tương ứng của Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC ban hành theo Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh.

 

Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; cung cấp bổ sung tài liệu kiểm chứng và giải trình theo yêu cầu cụ thể của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.


Theo binhdinh.gov.vn (Tác giả Kim Loan)  (Cập nhật ngày 19-11-2019)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây