guy
Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023
10:58, 19/05/2023

Chiều 5/5, UBMTTQVN huyện Phù Cát đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội" Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hàng năm ở khu dân cư đã trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, khơi dậy trong nhân dân ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; nhân lên nghĩa đồng bào qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội; khích lệ nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật...

Qua 20 năm thực hiện, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ 23,7 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ bê giống, kiến thức, kỹ thuật, giới thiệu tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi... với số tiền 3,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.027 nhà ở Đại đoàn kết với số 26,2 tỷ đồng;... Vận động các khu dân cư xây dựng 121 mô hình tự quản; 97 mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi trong nhân dân. Động viên nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây cối, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc, hỗ trợ ngày công... để xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn, các công trình công cộng, tổng trị giá trên 79 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm có trên 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa và trên 90% KDC đạt văn hóa; đã kịp thời khen thưởng trên 607 lượt khu dân cư văn hóa tiêu biểu và 4.422 lượt gia đình văn hóa tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, đi đầu trong xây dựng thôn/khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh...

 Dịp này, chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

                                                                                                            Trường Giang

Cùng chuyên mục