guy
Ngân hàng CSXH huyện góp phần xây dựng nông thôn mới
16:07, 20/10/2023

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban, ngành đoàn thể ở huyện luôn luôn xem công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong những năm qua, cuộc vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới theo phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng thực hiện và huyện Phù Cát đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến nay, huyện Phù Cát có có 3 xã đạt tiêu chuẩn nông mới nâng cao (xã Cát Minh, Cát Hưng, Cát Hanh).

Việc góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách (NHCSXH) huyện thực hiện. Các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình thuộc xã bãi ngang, xã thuộc vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, xóa nhà tạm đơn sơ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đến trường, hỗ trợ người dân được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng nhà ở xã hội, ... Với vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát đã thường xuyên bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, PGD NHCSXH huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình. Tính đến 30/9/2022, tổng dư nợ đạt 742.925 triệu đồng với 13.183 hộ (chiếm 23,56% tổng số hộ trên địa bàn), với 14 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó cho vay hộ nghèo đạt 56.066 triệu đồng; hộ cận nghèo 164.054 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 33.793 triệu đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 138.872 triệu đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm 156.490 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 101.707 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội 45.200 triệu đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 9.086 triệu đồng; cho vay Dự án phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) 9.086 triệu đồng; cho vay hộ nghèo về nhà ở 3.562 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến 2.778 triệu đồng; cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài 1.839 triệu đồng; cho vay cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập 905 triệu đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Với phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, thông qua tổ tiết kiệm vay vốn ở thôn, khu phố, kết hợp với mô hình hoạt động của hệ thống Điểm giao dịch xã, đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, giảm thời gian giao dịch tín dụng, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. Hơn thế nữa, việc cho vay vốn thông qua Tổ TK&VV ở thôn, khu phố đã làm tăng sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm, tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản của xã hội, hạn chế tín dụng đen và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng; việc ủy thác cho vay quan các tổ chức chính trị - xã hội cũng góp phần củng cố vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với quần chúng nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân tại các xã nông thôn mới đã đẩy mạnh đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh; các em học sinh, sinh viên có thêm kinh phí từ nguồn vốn để trang trải chi phí học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu trong xây dựng Nông thôn mới như: chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, thu nhập bình quân đầu người, giáo dục và vệ sinh môi trường nông thôn, …

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thường xuyên rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện cho vay vốn kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với quyết tâm đến cuối năm 2023 sẽ tiếp tục đưa thêm 01 xã về đích đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                         Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục