guy
Cát Khánh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị
15:37, 09/05/2023

Chiều ngày 09/5, Đảng ủy xã Cát Khánh tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; trên địa bàn xã Cát Khánh đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo và trở thành thường xuyên, liên tục; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Việc học tập và làm theo lời Bác được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; là động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã.

Để thực hiện có hiệu quả kết luận, Đảng ủy đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến tập thể, cá nhân đăng ký làm theo; xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chuyên đề từng năm. Đảng bộ xã đã xây dựng Quy chế tiếp công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đồng thời đưa các nội dung này vào chương trình công tác hằng tháng của cấp ủy. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Bí thư Đảng ủy xã Cát Khánh khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò nêu gương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, hiệu quả. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt đảng phù hợp các nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp. 

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy đã trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “Học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022./.

                                                                                                                                                            Văn Thý

Cùng chuyên mục