guy
Nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023
13:57, 31/08/2023

Ngày 25/8/2023, UBND huyện Phù Cát ban hành Thông báo số 283/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ lễ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9/2023; đồng thời, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong huyện treo Quốc kỳ từ chiều ngày 31/8/2023 đến hết ngày 03/9/2023 (tải Thông báo)

                                                                                                Ban biên tập