guy
Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024
09:41, 28/08/2023

Ngày 25/8, UBND huyện Phù Cát đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp, tuyển sinh vào lớp 1 và tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,3%. Đối với cấp THCS, toàn huyện có 24 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt 6 giải hội thi KHKT cấp tỉnh và đạt giải tư hội thi KHKT cấp quốc gia, học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,43%; học lực xếp loại khá, giỏi đạt 65,45%, tăng 3,7% so với cùng kỳ và tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,97%. Cũng trong năm học, có 42 học sinh bậc THPT đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh xếp loại hạnh kiểm khá – tốt đạt 98,9%, học lực xếp loại khá – giỏi đạt 83,1%, tăng 2,5% và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,7%, tăng 1% so với cùng kỳ.  Đến nay, toàn  huyện có 50 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 5/7 trường THPT, 18/18 trường THCS,  23/25 trường TH và 4/19 trường MN, MG. Có 41 giáo viên bậc THCS, 45 giáo viên bậc tiểu học đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện và 22 giáo viên mầm non đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; toàn ngành có 195 đề tài sáng kiến được công nhận...

Về nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục Phù Cát tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác chính trị đối với giáo viên và học sinh; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành và tăng cường công tác truyền thông giáo dục....

Tại hội nghị, có 15 đơn vị, trường học được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể – 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023 và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Dịp này, chủ tịch UBND huyện Phù Cát cũng tặng giấy khen cho 53 tập thể và 273 cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2022-2023.

                                                                                                         Trường Giang

Cùng chuyên mục