guy
HỘI LHPN THỊ TRẤN NGÔ MÂY TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
21:27, 02/07/2024

     Chiều ngày 17/6/2024, Hội LHPN thị trấn Ngô Mây đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin trong công tác hội và chuyển đổi số cho cán bộ hội là Chi hội trưởng phụ nữ các khu phố, nhằm thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Hội” nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Nguyên- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Ngô Mây và các đồng chí Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Ngô Mây.

 

     Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Hồng Nguyên- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Ngô Mây, đã thông tin các nội dung trang bị và nâng cao nhận thức cho các chị Chi hội trưởng phụ nữ các khu phố về Đề án Chuyển đổi số của các cấp và một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền tại các Chi hội, ứng dụng nền tảng công nghệ số; nâng cao hiệu quả công tác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình hiện nay.

 

      Nội dung tập huấn tập trung vào một số vấn đề trọng tâm liên quan đến Chuyển đổi số và lộ trình triển khai chuyển đổi số gồm: nâng cao nhận thức của phụ nữ về chuyển đổi số và Đề án Chuyển đổi số các cấp, Hướng dẫn ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VneID, Hướng dẫn sử dụng liên kết tài khoản và đăng nhập tài khoản VneID trên cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt, Phần mềm quản lý cán bộ hội viên phụ nữ…

 

     Thông qua Hội nghị này, nhằm  trang bị các kiến thức bổ ích cho cán bộ Hội phụ nữ về công nghệ số; giúp phụ nữ cơ sở mở rộng hơn cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin về lộ trình chuyển đổi số tỉnh, huyện và địa phương nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Từ đó thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của đất nước; đồng thời góp phần định hướng hoạt động, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Hội Phụ nữ các cấp trong thời gian tới.

                                                                                                                Ngọc Hữu- Hội LHPN thị trấn Ngô Mây