guy
Cát Tài ra mắt 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự
20:07, 17/10/2023

Ngày 12/10, xã Cát Tài (huyện Phù Cát) đã tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) gồm: “Hội Cựu chiến binh xã tự quản về ANTT”, “Hội Nông dân xã tự quản về ANTT” và “Hội phụ nữ xã tự quản về ANTT”; đồng thời thành lập ban điều hành, quy chế hoạt động của từng mô hình.

Theo đó, các mô hình tự quản về ANTT có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân và người thân chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư; nâng cao tinh thần phát hiện tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư an toàn về ANTT; không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức chủ động hòa giải, giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ gia đình và trong nhân dân, đảm bảo gia đình hòa thuận, êm ấm, mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết triệt để, có lý, có tình, không phát sinh phức tạp…

Như vậy đến nay, xã Cát Tài đã xây dựng được 11 mô hình tự quản về an ninh trật tự và 7 điểm với 23 mắt camera an ninh duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và an ninh trật tự  ở địa phương./.

                                                                                                       TRƯỜNG GIANG

Cùng chuyên mục