mot cua dien tu
van phong dien tu
Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị Tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018. (Ảnh: Mai Lâm - baobinhdinh.com.vn)

 

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2019, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ  tổ chức hướng dẫn, triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Trước ngày 15/12/2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá và chấm điểm Chỉ số CCHC. Sau đó, Sở Nội vụ sẽ tiến hành điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC trong tháng 01/2019. Việc tổng hợp kết quả điểm thẩm định, kết quả điều tra xã hội học và công bố Chỉ số CCHC năm 2019 sẽ được thực hiện trong tháng 3/2020.

 

UBND tỉnh yêu cầu việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo tuân thủ đúng mục đích, nội dung, yêu cầu về công tác CCHC; kết quả Chỉ số CCHC phản ánh đúng thực chất, khách quan về kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đối với kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định. Việc xác định Chỉ số CCHC phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá trực tiếp thông qua tài liệu kiểm chứng do các cơ quan, đơn vị cung cấp và đánh giá gián tiếp thông qua kết quả điều tra xã hội học.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai công tác điều tra xã hội học; tổng hợp kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC của tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định. Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2019.

 

Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực của công tác CCHC đã được UBND tỉnh phân công phụ trách để làm cơ sở chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần tương ứng của Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC ban hành theo Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh.

 

Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; cung cấp bổ sung tài liệu kiểm chứng và giải trình theo yêu cầu cụ thể của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.


Theo binhdinh.gov.vn (Tác giả Kim Loan)  (Cập nhật ngày 19-11-2019)    Các tin liên quan:
  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản - in - phát hành (14-11-2019)
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản (12-11-2019)
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa (06-11-2019)
  Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn (04-11-2019)
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn (04-11-2019)
     Thông báo

1. Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện (tải Thông báo).

 

2. UBND tỉnh ban hành QĐ 4659/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 v/v Công bố danh mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa cấp huyện, xã (tải Quyết định)

 

3. Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của UBND huyện (tải Thông báo, tải phụ lục)

 

4. Thông báo về việc điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhưng hết chỉ tiêu tuyển dụng (tải Thông báo).

5. Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) (tải Thông báo).

 

6.  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

7. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

8.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 7473627
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
Tài liệu các cuộc họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Danh mục thủ tục hành chính tỉnh, huyện, xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện