mot cua dien tu
van phong dien tu
Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công của tỉnh (Chỉ số PAPI) trong thời gian tới.

Hội nghị công bố Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh

 

Kế hoạch 53/KH-UBND xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, góp phần xây dựng bộ máy hành chính công khai, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhất là chính quyền cấp cơ sở, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới. Cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo, PAPI của tỉnh đứng ở nhóm trung bình cao trở lên. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch 53/KH-UBND đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp: 1- Tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở. 2- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ở xã, phường, thị trấn. 3- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân. 4- Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. 5- Tập trung cải cách thủ tục hành chính. 6- Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. 7- Nâng cao hiệu quả về quản trị môi trường. 8- Đẩy mạnh quản trị điện tử.   

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI phải thực hiện đồng bộ với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy về CCHC giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các phường, xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về Chỉ số PAPI; tổ chức sơ kết, tổng kết để phân tích, đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc, định hướng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này; đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để nhân dân biết, giám sát.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác tổ chức đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân.


Theo binhdinh.gov.vn (Tác giả Kim Loan)  (Cập nhật ngày 28-06-2019)    Các tin liên quan:
  Sử dụng địa danh “Bình Định” trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bò thịt chất lượng cao Bình Định” (20-06-2019)
  Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh (12-06-2019)
  Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban trên địa bàn tỉnh (11-06-2019)
  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản (10-06-2019)
  Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (10-06-2019)
     Thông báo

1. Quyết định về việc Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Phù Cát (diện xét tuyển thông thường) (tải Quyết định) (tải Danh sách 1) (tải Danh sách 2) (tải Danh sách 3).
 

2. Thông báo về việc điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhưng hết chỉ tiêu tuyển dụng (tải Thông báo).

3. Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) (tải Thông báo).

 

4.  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

5. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

6.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 7368031
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
Tài liệu các cuộc họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Danh mục thủ tục hành chính tỉnh, huyện, xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện