mot cua dien tu
van phong dien tu

 

                  THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

                                             

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Sơn:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Phan Văn Kiệm

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            Kiều Đức Dũng

 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Lâm:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Phạm Thiên Định

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Nguyễn Văn Danh

 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hiệp:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                    Châu Ngọc Anh

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                            Nguyễn Tôn Hiến

 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hanh:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Lê Văn Dũng

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Võ Hùng Kiệt

 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tài:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Nguyễn Bá Phương

 

6. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Minh:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Huỳnh Ngọc Thơm

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                             Châu Văn Hùng

 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Khánh:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Nguyễn Văn Thông

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Đức Hiền

 

8. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thành:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Văn Hùng

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Nông Chí Quang

 

9. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hải:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                     Đặng Văn Hà

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Đặng Văn Dũng

 

10. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Đỗ Xuân Thuyên

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Cao Ngọc Hảo

 

11. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Chánh:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Văn Thanh Đua

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Huỳnh Ngọc Ánh

 

12. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Thắng:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trà Thị Phụng

 

13. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Hưng:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Hồ Văn Tố

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trần Văn Minh

 

14. Thường trực Hội đồng nhân dân xã  Cát Nhơn:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Văn Bằng

 

15. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tường:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Võ Tấn Đông

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lê Công Hùng

 

16. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Tân:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                      Nguyễn Văn Khánh

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                              Trần Mười

 

17. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cát Trinh:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                                       Nguyễn Thanh Tùng

 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:                               Lương Văn Nhẫn

 

18. Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Ngô Mây:

 

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:              Phan Văn Phùng

 

   + Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Ngô Mây:      Đặng Văn Thanh

 

                                                                        (Cập nhật ngày 07/01/2016)     Thông báo

1. Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện (tải Thông báo).

 

2. UBND tỉnh ban hành QĐ 4659/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 v/v Công bố danh mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa cấp huyện, xã (tải Quyết định)

 

3. Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của UBND huyện (tải Thông báo, tải phụ lục)

 

4. Thông báo về việc điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhưng hết chỉ tiêu tuyển dụng (tải Thông báo).

5. Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) (tải Thông báo).

 

6.  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

7. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

8.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 7473607
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
Tài liệu các cuộc họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Danh mục thủ tục hành chính tỉnh, huyện, xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện