mot cua dien tu
van phong dien tu

                                

                              UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT

                                             NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

I. UBND huyện:

 

- Chủ tịch:                                             Nguyễn Trung Kiên

 

- Phó Chủ tịch:                                      Trần Văn Hương

         

- Phó Chủ tịch:                                      Nguyễn Thị Tuyết

 

- Các Ủy viên UBND huyện:  Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

      

II. Các cơ quan chuyên môn:

 

1. Phòng Nội vụ:

 

+ Trưởng Phòng:                               Nguyễn Từ Thiện

 

+ Các Phó Trưởng Phòng:                 Lê Văn Ba, Võ Hữu Trí

 

2. Phòng Tư Pháp:

 

+ Trưởng Phòng:                                 Lê Văn Lang

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Lưu Thị Thanh Thúy

 

3. Phòng GD-ĐT:

 

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Tấn Hưng

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Nguyễn Thị Thúy Kiều

 

4. Phòng TC-KH:

 

+ Trưởng Phòng:                                 Phạm Văn Thịnh

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Nguyễn Phúc Linh

 

5. Phòng VH-TT:

 

+ Trưởng Phòng:                           Phạm Đức Vinh

 

6. Phòng Y tế:

 

+ Trưởng Phòng:                                  Hồ Văn Tuấn

 

7. Phòng LĐ-TB&XH:

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Trần Văn Nghiêu

 

+ Phó Trường Phòng:                           Võ Đình Chiến

 

8. Phòng NN-PTNT:

 

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Văn Lê

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Lương Văn Khoa                      

 

9. Phòng KT-HT:

 

+ Trưởng Phòng:                                 Nguyễn Bá Lương

 

+ Phó Trưởng Phòng:                          Võ Văn Tài

 

10. Phòng TN-MT:

 

+ Trưởng Phòng:                                     Tạ Công Thượng

 

+ Các Phó Trưởng Phòng:                       Huỳnh Văn Trúc,  Phan Thành Trung                     

 

11. Thanh tra:

 

+ Chánh Thanh tra:                                   Phan Lê Lân

 

+ Các Phó Chánh Thanh tra:                    Trương Văn Trung, Trần Xuân Vương

 

12. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

 

+ Chánh Văn phòng:                            Bùi Quốc Nghị

 

+ Phó Chánh Văn phòng:                            Huỳnh Hữu Đông, Trịnh Thị Mỹ Lợi

 

III. Các đơn vị sự nghiệp:

 

1. Trung tâm VH-TT-TT huyện:

 

+ Giám đốc:                                         Thái Văn Hưng

 

+ Phó Giám đốc:                                  Nguyễn Văn Hà, Võ Đức Thọ 

 

2. Ban QLRPH huyện:

 

+ Giám đốc:                                           Huỳnh Thu Công

 

+ Phó Giám đốc:                                   Ngô Thanh Hùng

 

3. Ban QLDAĐT&XD huyện:

 

+ Giám đốc:                                          Nguyễn Quá

 

4. Hạt GTCC huyện:

 

+ Các Phó Hạt Trưởng:                       Võ Bảy, Lương Văn Hưng

 

5. Trung tâm PTQĐ:

 

+ Phó Giám đốc:                                Trần Văn Tánh, Nguyễn Bá Chiến

 

6. Hội CTĐ huyện:

 

+ Chủ tịch:                                            Nguyễn Xuân An

 

+ Phó Chủ tịch:                                    

 

 

                                                                       Thông báo

1. Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện (tải Thông báo).

 

2. UBND tỉnh ban hành QĐ 4659/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 v/v Công bố danh mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa cấp huyện, xã (tải Quyết định)

 

3. Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của UBND huyện (tải Thông báo, tải phụ lục)

 

4. Thông báo về việc điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhưng hết chỉ tiêu tuyển dụng (tải Thông báo).

5. Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) (tải Thông báo).

 

6.  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

7. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

8.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 7473576
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
Tài liệu các cuộc họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Danh mục thủ tục hành chính tỉnh, huyện, xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện