mot cua dien tu
van phong dien tu
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đối với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định. Phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm đúng đối tượng, khách quan và phù hợp với thực tế. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng. Các cơ quan, đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, đảm bảo chính xác, đầy đủ tài liệu kiểm chứng về kết quả đạt được. Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính trước ngày 15/12/2018.

 

Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính.Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2019, tổ chức phát phiếu điều tra, khảo sát đến các đối tượng điều tra và tổng hợp kết quả; Tháng 02 năm 2019, tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh để tổng hợp điểm đánh giá và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Tổ chức thẩm định, phúc tra, đánh giá và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện tháng 02 năm 2019; Công bố Chỉ số cải cách hành chính. Thời gian thực hiện tháng 3 năm 2019.

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra xã hội học; tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ chủ trì ctrong việc theo dõi, đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện trên các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính đã được phân công phụ trách để làm cơ sở chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần tương ứng của Bộ chỉ số; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tự đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Có trách nhiệm cung cấp tài liệu kiểm chứng và giải trình theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.


Theo binhdinh.gov.vn (Tác giả Hữu Phước)  (Cập nhật ngày 26-11-2018)    Các tin liên quan:
  Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông - Xuân (02-11-2018)
  Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 (24-10-2018)
  2 năm thực hiện Cải cách hành chính theo Chương trình hành của Tỉnh ủy (19-10-2018)
  Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (28-09-2018)
  Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (26-09-2018)
     Thông báo

1. Thông báo về việc điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhưng hết chỉ tiêu tuyển dụng (tải Thông báo).

2. Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) (tải Thông báo).

 

3.  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

4. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

5.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               49
  Số lượt truy cập: 7204093
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
Tài liệu các cuộc họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện