mot cua dien tu
van phong dien tu
Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành..., những năm qua huyện Phù Cát luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

  

Người dân đến làm việc tại Văn phòng một cửa của huyện

 

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, huyện Phù Cát đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

 

Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được nâng lên. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương...

 

Kết quả, năm 2016 toàn huyện đã tiếp nhận 251.464 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết đúng hẹn 247.886 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết nhưng trễ hẹn là 2.321 hồ sơ. Riêng 3 tháng đầu năm 2017, tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của UBND huyện là 1.222 hồ sơ, giải quyết xong 916 hồ sơ và đang giải quyết 306 hồ sơ.

 

Điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC ở huyện Phù Cát đó chính là đã xây dựng được Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cho giai đoạn 2011-2020. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Hàng năm, trên cơ sở biên chế được UBND tỉnh giao, UBND huyện tiến hành phân bổ biên chế đến từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bảo đảm đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở. Nhờ đó, về cơ bản huyện Phù Cát đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện.

 

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được huyện chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên.

 

Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước tiêu chuẩn hoá ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; bảo đảm cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu sử dụng. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại; nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

Ông Nguyễn Huỳnh Huyện- PCTTTUBND huyện Phù Cát cho biết: “Thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Phù Cát đã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính, việc giải quyết các TTHC được thực hiện bằng hệ thống phần mềm điện tử, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc cải cách mạnh mẽ trong công tác giải quyết TTHC và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự tin tưởng đối với các tổ chức và Nhân dân khi có nhu cầu thực hiện TTHC”.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đươc, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa đồng bộ, lúng túng trong định hướng. Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo.

 

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, giải pháp mà huyện Phù Cát đặt ra là: Tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.  Đơn giản hóa cơ cấu tổ chức các đơn vị, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; từng bước tinh gọn bộ máy các phòng, ban, đơn vị bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức và công dân. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; chuẩn hóa các công sở hành chính, nhất là ở cấp xã; trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và bảo đảm thời gian...

 

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Phù Cát tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.


Theo binhdinh.gov.vn (Tác giả Thế Hà)  (Cập nhật ngày 07-04-2017)    Các tin liên quan:
  Huyện Phù Cát: Phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành (28-12-2016)
  Ông Bùi Quang Phương được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát. (08-09-2015)
  Đảng bộ Khối các cơ quan chính quyền huyện Phù Cát tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. (17-06-2015)
  Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với cho ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (02-06-2015)
  Bổ nhiệm mới Trưởng Phòng Tư pháp huyện (11-05-2015)
     Thông báo

1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát (tải Quyết định)

 

2. Thông báo về việc xét tuyển công chức Trưởng Công an xã năm 2018 trên địa bàn huyện (tải Thông báo)

 

3.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               93
  Số lượt truy cập: 6819889
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện