mot cua dien tu
van phong dien tu

1. Trình tự thực hiện:

 

- Bước1: Đại diện hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phậnTiếp nhận và Trả kết quả huyện.

 

- Bước2: Bộ phậnTiếp nhận và Trả kết quả huyện tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đảm bảo thì tiếp nhận, ghi phiếu hẹn, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển sang bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc PhòngTài chính kế hoạch huyện.

 

Nếu thành phần hồ sơ chưa đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (chỉ 01 lần) cho đại diện hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ.

 

- Bước3: Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, thì trìnhTrưởng PhòngTài chính và Kế hoạch huyện xem xét, ký, đóng dấu và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để trả kết quả cho Hợp tác xã.

 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng TC&KH huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả huyện.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

3.1. Thành phần hồ sơ:

 

-  Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

 

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

4. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việckể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 

6. Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quancó thẩm quyền quyết định: PhòngTài chính-Kế hoạch

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: PhòngTài chính-Kế hoạch

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

 Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

 

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp.

 

9. Têmẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

-  Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục I-5);

 

10. Yêcầu điều kiện thực hiện hành chính:  Không có

 

11. Căcứ phálý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ,  ngày 21 tháng11 năm 2013 , Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày26/5/2014 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

 

- Thông tư 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND, ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.


     Thông báo

1. Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố năm 2017 (tải giấy mời)

 

2. Thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phù Cát (tải thông báo)

 

3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo huyện Phù Cát năm 2017 (tải văn bản)

 

4.  Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các trường học trên địa bàn huyện Phù Cát năm 2017 (tại văn bản)

 

5. Tài liệu tập huấn và tài khoản sử dụng phần mềm VP ĐT phiên bản 5.0 (tải 1, tải 2)

 

6.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               28
  Số lượt truy cập: 4735778
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu thi tuyển công chức cấp xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện