mot cua dien tu
van phong dien tu

1. Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Đại diện hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đảm bảo thì tiếp nhận, ghi phiếu hẹn, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển sang bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch huyện. Nếu thành phần hồ sơ chưa đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (chỉ hướng dẫn 01 lần) cho đại diện hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ.

 

- Bước 3: Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, thì trình Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện xem xét, ký, đóng dấu và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để trả kết quả cho Hợp tác xã.

 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng TC-KH huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

- Bước 4: Đại diện hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

 

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

3.1. Thành phần hồ sơ:

 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;

 

- Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác năm  2012;

 

- Phương án sản xuất kinh doanh;

 

- Danh sách thành viên;

 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

 

- Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được biểu quyết thông qua.

 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

4. Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận

 

8. Lệ phí:  100.000 đồng/lần cấp.

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu (Phụ lục I-1);

 

- Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu (Phụ lục I-2);

 

- Danh sách thành viên theo mẫu (Phụ lục I-3);

 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viêns theo mẫu (Phụ lục I-4);

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

 

- Điều lệ hợp tác xã đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 21, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội:

 

- Tên hợp tác xã được viết bằng tiếng Việt hoặc ký tự La - tinh trừ ký tự đặc biệt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “hợp tác xã” sau đó là tên riêng của hợp tác xã.

 

- Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

 

11. Căcứ phálý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ,  ngày 21/11/2013, Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

 

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND, ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.


     Thông báo

1. Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD-ĐT huyện (tải thông báo)

 

2. Tài liệu tập huấn và tài khoản sử dụng phần mềm VP ĐT phiên bản 5.0 (tải 1, tải 2)

 

3.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               111
  Số lượt truy cập: 5610333
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu tuyển dụng viên chức ngành giao dục
Công khai tài chính
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện