mot cua dien tu
van phong dien tu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1.  UBND Thị trấn Ngô Mây:

Diện tích: 7,61 Km2, dân số: 11.090 người, bao gồm 1 thôn và 9 khu phố: Thôn An Hành Tây; Khu An Bình, An Hòa, An Khương, An Kim, An Kiều, An Ninh, An Phú, An Phong, An Thọ.

 

   + Chủ tịch:                                                           Phạm Dũng Luận

 

   + Phó Chủ tịch:                                                    Hồ Nhị Bình

 

   + Phó Chủ tịch:                                                 Nguyễn Thị Kim Chung

 

2. UBND xã Cát Trinh:

Diện tích: 47,68 Km2, dân số: 13.347 người, bao gồm 04 thôn: An Đức, Phú Kim, Phú Nhơn, Phong An.

 

   + Chủ tịch:                                                           Nguyễn Ngọc Phước

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Nguyễn Thị Cẩm

 

3. UBND xã Cát Tân:

 Diện tích: 28,05 Km2, dân số: 16.698 người, bao gồm 07 thôn: Bình Đức, Hữu Hạnh, Hòa Dõng, Kiều An, Kiều Huyên, Tân Hòa, Tân Lệ.

 

   + Chủ tịch:                                                           Nguyễn Văn Lê

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Trần Công Tòng

 

   + Phó Chủ tịch:                                                    Đào Văn Tú

 

4. UBND xã Cát Tường:

Diện tích: 29,23 Km2, dân số: 16.957 người, bao gồm 09 thôn: Chánh Hòa, Chánh Lạc, Chánh Liêm, Chánh Lý, Kiều Đông, Phú Gia, Tường Sơn, Xuân An, Xuân Quang.

 

   + Chủ tịch:                                                           Nguyễn Văn Háo

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Lê Quang Công

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Đặng Văn Được

 

5.  UBND xã Cát Nhơn:

Diện tích: 38,68 Km2, dân số: 9.877 người, bao gồm 09 thôn: Đại Ân, Đại Hữu, Đại Hào, Đại Lợi, An Nông, Chánh Mẫn, Chánh Nhơn, Liên Trì, Trung Bình.

 

   + Chủ tịch:                                                           Lê Minh Sự

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Trần Văn Cư

 

   + Phó Chủ tịch:                                                   Trần Văn Dương

 

6. UBND xã Cát Hưng:

Diện tích: 41,38 Km2, dân số: 7.586 người, bao gồm 06 thôn: Hội Lộc, Hưng Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, Lộc Khánh, Mỹ Long, Mỹ Thuận.

 

   + Chủ tịch:                                                            Phạm Anh

 

   +  Phó Chủ tịch:                                                   Phan Đình Hiệp

 

   +  Phó Chủ tịch:                                                   Nguyễn Hữu Thông

 

7. UBND xã Cát Thắng:

Diện tích: 8,54 Km2, dân số: 7.864 người, bao gồm 05 thôn: Hưng Trị, Long Hậu, Mỹ Bình, Phú Giáo, Vĩnh Phú.

 

   + Chủ tịch:                                                            Nguyễn Văn Tài

 

   + Phó Chủ tịch:                                                    Huỳnh Quang Trí

 

   + Phó Chủ tịch:                                                    Nguyễn Công Chánh

 

8. UBND xã Cát Chánh:

Diện tích: 11,7 Km2, dân số: 6.396 người, bao gồm 05 thôn: Chánh Định, Chánh Hữu, Chánh Hội, Phú Hậu, Vân Triêm.

 

   + Chủ tịch:                                                            Võ Thành Hải

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     Đinh Hữu

 

9. UBND xã Cát Tiến:

Diện tích: 17,42 Km2, dân số: 11.468 người, bao gồm 07 thôn: Chánh Đạt, Phương Phi, Phương Thái, Phú Hậu, Tân Tiến, Trường Thạnh, Trung Lương.

 

   + Chủ tịch:                                                             Nguyễn Từ Thiện

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     Nguyễn Văn Trung

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     Nguyễn Chí Hoàng

 

10. UBND xã Cát Hải:

Diện tích: 44,14 Km2, dân số: 5.586, bao gồm 04 thôn: Chánh Oai, Tân Thắng, Tân Thanh, Vĩnh Hội.

 

   + Chủ tịch:                                                              Lê Văn Diêu

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Đỗ Hoàng Phong

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Trần Đỗ Nam

 

11. UBND xã Cát Thành:

Diện tích: 42,34 Km2, dân số: 8.563 người, bao gồm 06 thôn: Thôn Chánh Hùng, Chánh Hóa, Chánh Thắng, Chánh Thiện, Hóa Lạc, Phú Trung.

 

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Đức Chiêu

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Mai Văn Bé

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Xuân Trung

 

12. UBND xã Cát Khánh:

Diện tích: 31,34 Km2, dân số: 13.661 người, bao gồm 07 thôn: An Nhuệ, An Quang Đông, An Quang Tây, Chánh Lợi, Ngãi An, Phú Dõng, Phú Long.

 

   + Chủ tịch:                                                              Đinh Thành Tiến

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Trần Bá Đăng

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Trung Hiếu

 

13. UBND xã Cát Minh:

Diện tích: 25,12 Km2, dân số: 15.145 người, bao gồm 07 thôn: Đức Phổ 1, Đức Phổ 2, Gia Lạc, Gia Thạnh, Trung An, Trung Chánh, Xuân An.

 

   + Chủ tịch:                                                             Trịnh Minh Bình

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     Võ Văn Thọ

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Võ Văn Thế

 

14. UBND xã Cát Tài:

Diện tích: 38,85 Km2, dân số: 10.235 người, bao gồm 08 thôn: Cảnh An, Chánh Danh, Hòa Hiệp, Phú Hiệp, Thái Bình, Thái Phú, Thái Thuận, Vĩnh Thành.

 

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Bá Quang

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      

 

15. UBND Xã Cát Hanh:

Diện tích: 44,22 Km2, dân số: 15.482 người, bao gồm 11 thôn: Chánh An, Hòa Hội, Khánh Lộc, Khánh Phước, Mỹ Hóa, Tân Hóa Bắc, Tân Hóa Nam, Tân Xuân, Vinh Kiên, Vĩnh Long, Vĩnh Trường.

 

   + Chủ tịch:                                                              Võ Văn Sáu

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Tẫn

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Lê Văn Cường

 

16. UBND xã Cát Lâm:

Diện tích: 69,55 Km2, dân số: 7.150 người, bao gồm 05 thôn: Đại Khoang, An Điềm, Hiệp Long, Long Định, Thuận Phong.

 

   + Chủ tịch:                                                             Nguyễn Văn Cảnh

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     

 

17. UBND xã Cát Hiệp:

Diện tích: 41,06 Km2, dân số: 7.558 người, bao gồm 03 thôn: Hội Vân, Hòa Đại, Tùng Chánh.

 

   + Chủ tịch:                                                             Nguyễn Văn Cho

 

   + Phó Chủ tịch:                                                     Đào Văn Chung

 

18. UBND xã Cát Sơn:

Diện tích: 113,58 Km2, dân số: 5.322 người, bao gồm 03 thôn: Hội Sơn, Thạch Bàn Đông, Thạch Bàn Tây.

 

   + Chủ tịch:                                                              Nguyễn Hữu Nam

 

   + Phó Chủ tịch:                                                      Nguyễn Thanh Sang

 

                                                   (Cập nhật ngày 25/11/2015)     Thông báo

1. Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố năm 2017 (tải giấy mời)

 

2. Thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phù Cát (tải thông báo)

 

3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo huyện Phù Cát năm 2017 (tải văn bản)

 

4.  Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các trường học trên địa bàn huyện Phù Cát năm 2017 (tại văn bản)

 

5. Tài liệu tập huấn và tài khoản sử dụng phần mềm VP ĐT phiên bản 5.0 (tải 1, tải 2)

 

6.  Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử HĐND và UBND huyện Phù Cát.

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
               Thống kê người dùng
  Đang online:               211
  Số lượt truy cập: 4400604
         Video
Giáng sinh 2016 (Phần 4)
Trả lời tiếp dân- giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình ảnh quê mình
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Giấy mời họp
văn phòng điện tử
đánh giá công chức, viên chức
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Tài liệu thi tuyển công chức cấp xã
Lịch công tác tuần
Chuyên mục Khoa học-công nghệ
Trang Văn nghệ
Thông tin-giới thiệu-quảng bá
Giao ban trực tuyến
Báo Bình Định
Gặp gỡ Việt Nam
cong thong tin dien tu binh dinh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hộp thư điện tử
Thủ tục hành chính
Văn bản trung ương
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF PHU CAT DISTRICT.
Địa chỉ: 141 đường Quang Trung Thị Trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0563.850214
Email: vp@phucat.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện